Saker att tänka på om båtförsäkringar

batar

En båtförsäkring ska täcka skador på båten. Försäkringen bör till att börja med täcka grundstöttning, kollision och om båten sjunker. De flesta båtförsäkringar täcker även skador som sker vid transport och upp- och iläggning av båten, brand och blixtnedslag samt stöld och skadegörelse. I de flesta försäkringar ingår även skydd vid ansvarsfrågor, om du t.ex. […]

Att tänka på angående fritidshusförsäkringar

hus2

Ett fritidshus är ett hus som inte används som permanentboende. Om du äger eller hyr ett sådant hus behöver du en fritidshusförsäkring. Hos de flesta försäkringsbolagen ger en sådan försäkring samma skydd som deras villaförsäkring. Huruvida huset är ett fritidshus eller en villa beror också på om du är folkbokförd där eller inte. Om du […]

Viktiga saker att tänka på angående villaförsäkringar

villa2

Om du bor i en fristående villa eller ett radhus bör du, förutom en bra hemförsäkring, även ha en bra villaförsäkring. En villaförsäkring ska täcka skador på byggnaden, t.ex. brandskador, skador vid inbrott, glasrutor som går sönder, vattenskador på grund av läckage från dusch- och badrum eller läckage vid vatten-, värme- eller avloppsledning. Försäkringen kan […]

Viktigt att tänka på angående husbilsförsäkringar

husbil

Husbilsförsäkringar fungerar ungefär som vanliga bilförsäkringar. Det finns tre olika varianter. Trafikförsäkring, halvförsäkring (även kallat delkasko) och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den måste du ha. Försäkringen täcker skador på förare, passagerare och andra fordon, trafikanter och annat du råkar köra på. Den här försäkringen måste alla fordonsägare i Sverige teckna. Halvförsäkringen är trafikförsäkring […]

Viktigt att tänka på angående Släpvagnsförsäkring

slapvagn

Eftersom en släpvagn inte är ett motordrivet fordon behöver du inte ha trafikförsäkring för den. Om en olycka händer gäller trafikförsäkringen för fordonet som drar släpvagnen. Det dragande fordonets eventuella halv- eller helförsäkringar täcker dock inte släpvagnen. För det måste du teckna separata hel- eller halvförsäkringar. Halvförsäkring täcker kostnader för skador som uppkommit av brand […]

Viktiga saker att tänka på angående Skoterförsäkringar

skoter1

Trafikförsäkring Eftersom en skoter är ett motordrivet fordon måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker skador du orsakar på andra trafikanter, fordon eller föremål. Denna försäkring är obligatorisk enligt och alltså inget din skoter kan vara utan. Halvförsäkring Om du vill ha mer försäkringsskydd än det obligatoriska kan du skaffa en halvförsäkring. Den […]

Viktig information om husvagnsförsäkringar

hudvagn

Eftersom husvagnen inte är ett motordrivet fordon behöver den inte någon trafikförsäkring. Om olyckan är framme gäller trafikförsäkringen för det dragande fordonet, det vill säga bilen. Om du vill ha skydd för din husvagn måste du dock skaffa en hel- eller halvförsäkring för själva husvagnen. Bilens hel- eller halvförsäkringar täcker inte skador som uppkommer på […]

Om motorcykelförsäkringar

mc

Eftersom din motorcykel är ett motordrivet fordon behöver du ha en obligatorisk trafikförsäkring. Den går att teckna hos alla försäkringsbolag och täcker skador du orsakat på andra trafikanter, fordon eller föremål. Den täcker dock inga skador som uppkommer på dig eller ditt fordon. För det behöver du ha antingen en halv- eller helförsäkring. Halvförsäkring Som […]

Viktig information om Lastbilsförsäkringar

Hur mycket en lastbilsförsäkring kostar och vad den täcker är helt beroende på vad det är för lastbil och vad du ska använda den till. Om du har lastbilen i ditt arbete eller använder den på fritiden spelar, till exempel, stor roll för premiens storlek. Trafikförsäkring Som alla motordrivna fordon är trafikförsäkringen obligatorisk även för […]

Viktig information om Olycksfallsförsäkringar

olycka

Det absolut tråkigaste som kan hända dig och din familj är att ni råkar ut för en olycka som drabbar er hälsa. När det väl händer är det viktigt att se till att det inte också drabbar familjens ekonomi. Med hjälp av en olycksfallsförsäkring kan man undvika att drabbas dubbelt av olyckan. Vad som ersätts […]