Att tänka på angående Barnförsäkringar

Om ditt barn går på dagis eller skola är det redan ett visst försäkringsskydd. Skyddet gäller dock bara olycksfall. Om du även vill att ditt barn ska vara skyddad vid till exempel sjukdom måste du skaffa ytterligare försäkringsskydd. Eftersom sjukdom är den vanligaste orsaken till bestående skador hos barn är det en bra idé att skaffa utökat försäkringsskydd i form av en barnförsäkring.

Om ditt barn, på grund av sjukdom eller annat, får nedsatt arbetsförmåga senare i livet kan en barnförsäkring ge ersättning. Vissa barnförsäkringar kan ge så mycket som 4 900 000 kronor i engångsbelopp för medicinsk invaliditet.

Om ditt barn blir så sjukt att du, eller den andra föräldern, måste vara hemma kan ni få ersättning från det via barnförsäkringen. En barnförsäkring kan även ge ersättning för vanprydande ärr, tand-, läkemedels- och resekostnader. Även “sveda och värk” kan ge ersättning.

Att tänka på angående barnförsäkringar:

Nästan 7 procent av de som ansöker om barnförsäkring blir nekade av försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget gör individuella bedömningar från fall till fall. Avslag kan bero på komplikationer vid förlossningar eller tidigare sjukdomar som barnet har haft.

Det beror på att ju yngre ett barn är desto mindre är risken att det har haft tidigare sjukdomar. Du kan även försäkra ditt barn mot medfödda sjukdomar om försäkringen tas innan barnet fyllt 6 månader.

När du ansöker om barnförsäkring ska du fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen är en blankett med frågor som du fyller i. I den anger du sanningsenligt om barnets hälsa och tidigare sjukdomar. Det är viktigt att du svarar sanningsenligt i deklarationen. Om det kommer fram att du har ljugit kan du bli helt utan ersättning. Detta trots att du betalt premien i en massa år.

Om du byter försäkringsbolag måste du fylla i en ny hälsodeklaration. Eftersom det finns en risk att du blir nekad av det nya försäkringsbolaget bör du inte säga upp barnets gamla försäkring innan du vet att du får teckna den nya.