Barnförsäkring – Små fakta

123Om ett barn blir sjukt en längre period kan någon av föräldrarna bli tvungna att stanna hemma tillsammans med barnet. Därför är det bra att ha en barnförsäkring. Då får föräldern vårdkostnadsersättning för den tid som barnet är sjukt. Försäkringens längd beror dock även på barnets ålder barnet har. Olika försäkringsbolag ger ersättning olika länge, men den brukar gälla tills mellan 16-19 års ålder. Men efter det kan man få sjukersättning istället.

Men det är även bra att ha barnförsäkring eftersom förskolans och skolans försäkring endast gäller vid olyckor och inte om barnet blir sjukt. Dessutom gäller kommunens försäkring oftast bara under skol och –förskoletid, alltså inte på fritiden. Detta kan variera i olika kommuner.

Man kan teckna försäkringen när man vill, gärna så tidigt som möjligt så att man redan har försäkringen innan något händer. Det som en barnförsäkring främst bör innehålla är invaliditetsersättning, vårdkostnadsersättning och sjukersättning. Tänk på att barnförsäkringen uppdateras varje år och kan ändras beroende på hur situationen ser ut. Därför kan villkoren ändras med åren.

Är man ansöker om barnförsäkring måste man fylla i ett formulär om barnets hälsa. På samma papper finns det även en ruta som ger försäkringsbolaget rätt att hämta information om läkarbesök och liknande genom sjukhus. Men detta gäller bara om föräldern har skrivit under det.

Relaterade blogginlägg