Trygg-Hansa – VäntaBarn Försäkring

mamma_forsakringTrygg Hansa har en riktigt bra försäkring till dig som väntar barn. I denna artikel så kommer vi ta upp vad som ingår i Trygg Hansas Vänta barn försäkring. Vill du redan nu läsa mer utförligt så rekommenderar vi att du besöker www.trygghansa.se för mer grundlig information.

Trygg Hansa Vänta barn försäkring

Trygg Hansa har två stycken “Vänta barn försäkringar”, MammaBarn vilket är en gratis olycksfallsförsäkring för mamman och barnet. I Mammabarn ingår det även en livförsäkring för barnet. Den andra “Vänta barn försäkringen” heter “VäntaBarn”.

Vad ingår i MammaBarn försäkringen?

I Trygg Hansas MammaBarn försäkring ingår följande.

För barnet

 • Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall
 • Läke-, rese- och tandskadekostnader vid olycksfall
 • Vanprydande ärr vid olycksfall
 • Merkostnader vid olycksfall
 • Hjälpmedel vid olycksfall
 • Dödsfall

För Mamman

 • Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall
 • Läke-, rese- och tandskadekostnader vid olycksfall
 • Vanprydande ärr vid olycksfall
 • Merkostnader vid olycksfall
 • Hjälpmedel vid olycksfall
 • Dödsfall på grund av ett olycksfall

Vad ingår i Vänta barn försäkringen?

För barnet

 • Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall eller sjukdom
 • Händelseförsäkring vid medfödd sjukdom
 • Sjukhusvistelse i samband med olycksfall eller sjukdom
 • Vårdersättning vid olycksfall eller sjukdom
 • Vanprydande ärr vid olycksfall eller sjukdom
 • Läke-, rese- och tandskadekostnader vid olycksfall
 • Merkostnader vid olycksfall
 • Hjälpmedel vid olycksfall
 • Dödsfall

För Mamman

 • Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall
 • Vanprydande ärr vid olycksfall
 • Läke-, rese- och tandskadekostnader vid olycksfall
 • Merkostnader vid olycksfall
 • Hjälpmedel vid olycksfall
 • Svårare bristingar eller blodförlust vid förlossning
 • Krisförsäkring
 • Dödsfall

För Pappan

 • Krisförsäkring
 • Dödsfall

Mer information om Väntabarn försäkring

Vill du veta mer om dessa Väntabarn försäkringar eller om du vill teckna en sådan försäkring så kan du besöka www.trygghansa.se för mer information.

Relaterade blogginlägg