Trygg-hansa bilförsäkring

bild678
Trygg-Hansa är av Sveriges mest kända försäkringsbolag på grund av bra villkor och förmåner i deras försäkringar. Tänk på att när du köper en bil, ny eller gammal, så måste du enligt Svensklag ha en bilförsäkring. Se till att skaffa fram en bra försäkring redan från början!

Detta ingår i Bilförsäkringen

Trygg-Hansa har delat upp sin bilförsäkring i tre delar. Trafikförsäkringen, Halvförsäkringen och Helförsäkringen.

Trafikförsäkringen

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Tanken är att alla personer som skadas i trafiken ska få ersättning oberoende av vems felet är.

Försäkringen ger ersättning till dig själv och dina passagerare om ni råkar ut för en trafikolycka. Skulle du krocka med någon, ersätts även de skador du orsakar andra personer, fordon eller saker.

Halvförsäkringen

 • Trafikförsäkringen
 • Stöld – Ersätter bil och biltillbehör som stjäls och skador på bilen och biltillbehör i samband med rån och inbrott.Försäkringen ersätter också fastmonterad ljud- och bildutrustning som stjäls ur bilen, till exempel cd-spelare och navigationsutrustning.
 • Räddning – Vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp får du ersättning för bärgning.
 • Brand – Ersätter skador orsakade av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning i kablar och ledningar.
 • Maskinskada – Ersätter skador som berör motor, växellåda och kraftöverföring.
 • Rättsskydd – Ersätter advokatkostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, eller vid köp, reparation eller försäljning av ditt fordon. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. Högsta ersättning är 3 prisbasbelopp
 • Glasruteskador – Ersätter vind-, sido- eller bakruta som spräcks eller krossas.
 • Kris – Ersätter tio behandlingar hos terapeut/psykolog om du drabbas av psykisk ohälsa i samband med skada som ersätts från din fordonsförsäkring.
 • Drulle – Försäkringen täcker skador som kan inträffa i personbilen.Till exempel en utspilld färgburk i baksätet eller bilnycklar som trillar ner i gatubrunnen. Den täcker om du råkar hälla bensin i dieseltanken eller river upp innertaket när du packar personbilen med exempelvis brädor eller möbler.

Helförsäkringen

 • Halvförsäkring
 • Vagnskadeförsäkring – Vagnskadeförsäkringen ersätter yttre skador på din bil om du krockar, råkar ut för skadegörelse eller skadar bilen av en ren olyckshändelse. När du köper en helt ny bil ingår ofta en treårig vagnskadegaranti från leverantören (se köpehandlingarna). Om det gör det, kan du vänta med att teckna vagnskadeförsäkringen.

Relaterade blogginlägg