Viktig information om bokostnadsförsäkringar

new yorkBokostnadsförsäkring är en ny företeelse jämfört med andra försäkringar. Försäkringen är till för att trygga ditt boende om du på grund av olycka eller sjukdom inte har råd att betala hyran.

Ingen självrisk

De flesta bokostnadsförsäkringar har en årsavgift, även kallad premie, men saknar helt självrisk.

Vad bokostnadsförsäkringar inte täcker

En bokostnadsförsäkring täcker inte hyreshöjningar. Den täcker inte heller höjda kostnader på grund av högre ränta. Det enda bokostnadsförsäkringen täcker är ifall du på grund av olycka eller sjukdom inte kan betala din hyra.

Skaffa inte dubbelt skydd

Det finns många olika försäkringar att skaffa. Många försäkringar täcker upp samma behov. Bokostnadsförsäkringen är en sådan försäkring. Om du redan har en inkomstförsäkring eller en livförsäkring kanske du inte behöver ha en bokostnadsförsäkring. Kontrollera vad dina redan befintliga försäkringar täcker innan du skaffar en ny.

Finns inte hos alla försäkringsbolag

Eftersom det här är en ganska ny typ av försäkring är det inte alla försäkringsbolag som erbjuder den. Om du vill ha en separat bokostnadsförsäkring måste du kanske vända dig till ett annat försäkringsbolag än det du använder för dina andra försäkringsbehov.

Kan finnas som tillägg till hemförsäkringen

Vissa försäkringsbolag erbjuder bokostnadsförsäkring som tilläggsförsäkring när du tecknar hemförsäkring. Fråga ditt försäkringsbolag om de erbjuder den tjänsten.

Maxgräns

Som med alla försäkringar finns det gränser för hur mycket försäkringsbolagen vill ersätta. För de flesta bokostnadsförsäkringar påverkar maxgränsen din månadskostnad.

Skaffa inte en onödigt hög maxgräns

Att sätta rätt maxgräns är enkel. Eftersom du vet vad din bostad kostar varje månad är det lätt att räkna ut vad du kommer att få i ersättning. Det är onödigt att ha en högre maxgräns än vad din boende kostar. Du får ju inte högre ersättning för det. Se därför till att anpassa maxgränsen efter din faktiska boendekostnad.

Boendekostnadsförsäkringar

Det finns en annan typ av försäkringar kopplade till boendekostnaden som kallas boendekostnadsförsäkring. Den här försäkringen ger dig ersättning om du, vid försäljning av bostad, tvingas betala för dubbelt boende. Om din mäklare inte klarar av att sälja din bostadsrätt eller villa innan du börjar betala för ditt nya boende kan du alltså få ersättning. Detta är dock inte samma som bokostnadsförsäkring.

Relaterade blogginlägg