Artiklar om båtförsäkringar

Här kan du finna samtliga artiklar om båtförsäkring & båtförsäkringar som har publiceras här på forsakringar.nu. Hoppas att du finns svar på dina frågor kring båtförsäkringar.

Saker att tänka på om båtförsäkringar

batar

En båtförsäkring ska täcka skador på båten. Försäkringen bör till att börja med täcka grundstöttning, kollision och om båten sjunker. De flesta båtförsäkringar täcker även skador som sker vid transport och upp- och iläggning av båten, brand och blixtnedslag samt stöld och skadegörelse. I de flesta försäkringar ingår även skydd vid ansvarsfrågor, om du t.ex. […]