Artiklar om Släpvagnsförsäkring

Här finner du samtliga artiklar om Släpvagnsförsäkringar som vi har publicerat här på forsakringar.nu.

Viktigt att tänka på angående Släpvagnsförsäkring

slapvagn

Eftersom en släpvagn inte är ett motordrivet fordon behöver du inte ha trafikförsäkring för den. Om en olycka händer gäller trafikförsäkringen för fordonet som drar släpvagnen. Det dragande fordonets eventuella halv- eller helförsäkringar täcker dock inte släpvagnen. För det måste du teckna separata hel- eller halvförsäkringar. Halvförsäkring täcker kostnader för skador som uppkommit av brand […]