Barnförsäkring

happy_kidMånga tror att deras barn är försäkrade automatiskt. Det är delvis sant, men bara under den tid de är i skolan och vägen till och från skolan och bara vad gäller olycksfall. På fritiden står många barn helt oförsäkrade – i onödan. Det är också en dålig grundförsäkring som ges för barn. Det är därför klokt att se till att barnet har en egen billig barnförsäkring som täcker upp sjukdom och skada även på fritiden.

Under den tid barn är i skola är de försäkrade via kommunen. Försäkringen gäller dock enbart olyckor, och fler barn blir långvarigt handikappade av sjukdomar än av att olyckor sker. Därför är det bra att teckna en individuell bra barnförsäkring som täcker kostnader för långvariga sjukdomstillstånd, både de kostnader som drabbar barnen och de som drabbar föräldrarna i egenskap av vårdgivare. Barnförsäkringar ger också ersättning för nedsatt arbetsförmåga i vuxen ålder.

Olika innehåll i olika barnförsäkringar

barnförsäkring

Vad som ingår i en barnförsäkring är upp till försäkringsbolaget att bestämma. Det är därför viktigt att se till att den försäkring som tecknas verkligen ger ett fullgott skydd vid skada och sjukdom. I en bra försäkring ska invaliditetsersättning, vårdkostnadsersättning och sjukersättning vara på en god nivå, så att barnet, liksom föräldern som kanske får vårda barnet, får en skälig ersättning. En del försäkringsbolag har begränsningar på sjukdomsfall som ersätts och ser barn som upp till 16, 18 eller 19 år. Gå igenom avtalet noga, för att veta vad som gäller, innan du undertecknar något.

För att enkelt jämföra barnförsäkringar så kan du använda dig av tjänsten Insplanet som jämför samtliga försäkringsbolag som finns i Sverige. Tjänsten är självklart gratis för dig som vill jämföra barnförsäkringar online. Du kan gå till Insplanet genom att trycka på länken nedan.

http://insplanet.com/barnförsäkring (externlänk)

Välja ersättningen

Det finns ersättningsmöjligheter för ekonomisk och medicinsk invaliditet i  barnförsäkringar. Den medicinska invaliditeten räknas om i procent av det totala försäkringsbeloppet. En skadad arm kan beräknas som 10 procents invaliditet medan diabetes räknas som 15 procents invaliditet, som exempel. Invaliditetsersättningen sätts utifrån försäkringstagarens önskemål. Det anges ofta i antal prisbasbelopp, vanligtvis mellan 10 och 50 stycken. Ett prisbasbelopp var år 2010: 42 400 kr.

Hälsoförklaring krävs

När en barnförsäkring tecknas ber försäkringsbolaget om en hälsoförklaring av barnet från föräldrarna. Där ska alla läkarbesök innan försäkringen antecknas tas med, även för småsaker. Om det visar sig att hälsoförklaring inte stämmer, när olyckan eller sjukdomen är framme, kan det leda till nedsatt eller bortfallen ersättning. När försäkringen tecknas kan också försäkringsbolaget i vissa fall begära rätten att ta del av sjukhusjournalerna som finns över barnet. Det sker framför allt om de ser att något inte stämmer.

Premien på barnförsäkringen

Premien för barnförsäkringar bestäms utifrån det innehåll försäkringen har, hur många prisbasbelopp som invaliditetsförsäkringen gäller och utifrån den risk barnet anses ha att bli sjuk. Om det är förhöjd risk kan premien bli högre än det normala, eller så kan undantag ges i försäkringen. Det kan också hända att barnet inte får försäkras alls. Det kan då löna sig att fråga ett annat bolag, eller att kanske vänta ett par år – så blir det lättare. Det gäller framför allt för tidigt födda barn, barn med låg födelsevikt och adoptivbarn. Det kan också löna sig att ta en gruppförsäkring genom en organisation och täcka upp på det sättet.