Båtförsäkring

Båt med en båtförsäkringEn båtförsäkring är ett måste för den som har båt. Den täcker upp kostnader för det ansvar som kan utkrävas i form av skadestånd vid en olycka, och ersätter kostnader vid stöld, skador och olyckor på båt och båttillbehör.

Grundläggande försäkring

Båtförsäkringar kommer liksom en bilförsäkring i olika nivåer. Den grundläggande försäkringsformen är en ansvarsförsäkring. Det är en försäkring som täcker upp eventuella skadeståndsanspråk som finns på den person som använt båten.

Helförsäkring

En mer heltäckande båtförsäkring erbjuds genom en helförsäkring. Det ger ett skydd för allt som har med båten att göra, eller nästan i alla fall. Stöld, sjö- och transportskador, brand, blixtnedslag och läckage är typiska försäkringsfall för en person som fullförsäkrat sin båt. Ersättning utgår både för skador på själva båten och för båttillbehör. I försäkringen ingår också en ansvarsförsäkring och ett rättsskydd, i det fall föraren till båten blir stämd för skadestånd eller på annat sätt behöver juridisk hjälp i ett mål.

Var gäller försäkringen

De flesta båtförsäkringar gäller för färd i svenska farvatten och vid landförvaring. Det finns även de försäkringsbolag som erbjuder en grundförsäkring som gäller i hela Norden och Östersjöområdet. För den som beger sig utomlands med båten kan en tilläggsförsäkring tecknas. Även när båten tas upp och läggs i vattnet gäller försäkringen. Vissa försäkringsbolag kräver landförvaring vintertid, andra inte. I hamn gäller oftast att båten ska vara låst med godkända hänglås för att försäkringen ska täcka en stöld, men även här skiljer sig bolagen åt vad gäller krav och villkor. Vistelse i så kallade Säkra Hamnar ger oftare rabatt på försäkringen.

Som tillägg

Den som har en hemförsäkring eller en villaförsäkring kan många gånger lägga in båten som ett tillägg till dessa försäkringar. Det ger nästan alltid en förmånlig premie. Dessa försäkringar kan nästan alltid tecknas för mindre och enklare småbåtar, men ibland även för mer påkostade båtar.

Premier

Premien baseras på båtmodell och vilket år båten är ifrån och den självrisknivå försäkringstagaren accepterar. Vid en jämförelse av premier mellan olika bolag gäller det att se upp. Båtförsäkringar kan se väldigt olika ut och ha olika innehåll beroende på vilket bolag som erbjuder försäkringen. Även förarens egenskaper, den hamn båten normalt ligger i och säkerhetsanordningar som lås och vistelse i Säker Hamn påverkar premiesättningen. En hel del sjösällskap har förmånliga avtalsvillkor med båtförsäkringsbolag. Det kan ge billigare premie för dig som båtägare.

Många småbolag

Tänk på att det inte enbart är de stora försäkringsbolagen som erbjuder båtförsäkringar. Det finns många specialbolag som enbart arbetar med att försäkra upp båtar. Dessa har ett gott kunnande om båtnäringen och kan ibland ge bra villkor.