Bilförsäkring

bilEn bilförsäkring är ett måste för varje bilägare. Enligt svensk lag måste alla bilar vara åtminstone trafikförsäkrade, och olyckor sker inte helt sällan i trafiken. Samtidigt är det svårt att avgöra vilken försäkring som är lämplig, och att välja försäkringsbolag är en smärre djungel. Det gäller att tänka efter före, då rätt val kan spara tusenlappar per år.

Trafikförsäkringen är den enklaste formen av bilförsäkringar. Den är obligatorisk för alla påställda bilar. Försäkringen täcker skador på andras bilar som föraren i den försäkrade bilen orsakar vid en olycka. Trafikförsäkringen täcker även skador på personer som blir påkörda vid en olycka, till exempel cyklister och fotgängare.

En halvförsäkring är en trafikförsäkring och lite till. Om bilen brinner upp, en maskin- eller glasskada uppstår, bilbärgning krävs efter en olycka eller bilen blir stulen täcker försäkringen detta – utifrån vissa villkor. Bilen måste till exempel vara låst för att stöldförsäkringen ska gälla. Det ingår också ett visst rättsskydd i en halvförsäkring.

Helförsäkringen är en halvförsäkring plus vagnsskadeförsäkring och täcker i princip alla stora skador. Vagnsskadeförsäkring finns ofta på helt nya bilar, och då är helförsäkringen onödig. Gå igenom villkoren för bilens vagnsskadegaranti innan en helförsäkring tecknas om bilen är ny. När vagnsskadegarantin går ut, kan en helförsäkring tecknas. Med en helförsäkring täcks även singelolyckor, och skador på den egna bilen som uppstår vid olycka som ägaren själv åsamkar vid en bilolycka. Även yttre skador som annan åsamkar täcks av försäkringen.

Premiesättning

De tolv försäkringsbolagen i Sverige som erbjuder bilförsäkringar använder sig av flera olika kriterier för att bestämma premien.

  • Bilens modell
  • Motorkapacitet
  • Var ägaren bor
  • Vilken ålder han eller hon har
  • Kön
  • Om det finns unga som kör bilen
  • Hur många skadefria år ägaren har på nacken.

Priset beror också på vilken självrisk försäkringstagaren är beredd att tillåta. De flesta försäkringsbolag erbjuder två olika alternativ – en lägre självrisk och en högre. Den högre självrisken innebär lägre premie, men också att kostnaden som försäkringstagaren själv behöer stå för vid en skada blir högre. Det kan också gå att förhandla med bolaget och alla försäkringsbolag gör sina egna bedömningar. Olika försäkringsbolag har dessutom ibland olika villkor i sina bilförsäkringar.

Jämför bilförsäkringar

Det lönar sig ordentligt att ringa runt och begära in offerter när det kommer till bilförsäkringar. Ibland lönar det sig att samla alla försäkringarna i ett bolag för att få stamkundsförmåner, ofta en procent av premien. Men det är inte alltid det är så. Skillnaderna mellan premierna för samma kan vara stora mellan olika bolag, ibland upp till tiotusentalet kronor. En person som haft en förmånlig försäkring för en viss bilmodell i ett bolag kan märka att ett bilbyte gör ett helt annat bolag till det billigaste. För att kunna jämföra dem gäller det att läsa igenom grunderna för försäkringen noga, inte enbart titta på priset.

Ett annat sätt att jämföra bilförsäkringar på är att använda olika tjänster som finns ute på marknaden där man enkelt kan jämföra bilförsäkringar. Det fungerar så att man skriver in lite information om sig själv, som registreringsnummer på bilen, namn, hur länge man har haft körkortet osv. Sen får man en sammanställning på offerter från försäkringsbolag runt om i Sverige. På så sätt kan man enkelt jämföra bilförsäkringar. Vill du veta vilka tjänster du kan använda för att jämföra bilförsäkringar  så kan du kolla in vår artikel om jämföra bilförsäkringar.

Gemensam grund

Gemensamt för alla bolag är dock att det är dyrare, men enklare, att betala via autogiro per månad och att försäkringen förnyas automatiskt såvida kunden inte säger upp avtalet. Det gäller också att se till att betala premierna. Om premien förfaller gäller inte försäkringen, men eftersom det är obligatoriskt att ha åtminstone trafikförsäkring på ett fordon tar Trafikförsäkringsverket över debiteringen av denna. Det är mycket dyrt och kostar flera hundralappar per dag.