Bokostnadsförsäkring

hus123
Bokostnadsförsäkringen är en trygghetsförsäkring som utformats för att skydda en person från att förlora sin bostad. Det är en personförsäkring som gäller kostnadsökningar i samband med olycksfall eller dödsfall. Försäkringen har blivit allt mer populär, tack vare sin enkla utformning och billiga premie. Den kan ses som en grundläggande trygghetsförsäkring, eller som komplement till andra trygghetsförsäkringar, som liv- och olycksfallsförsäkringar.

Innehåll

En bokostnadsförsäkring är till för att täcka upp merkostnader i det fall en person råkar ut för en olycka som gör att en person inte kan arbeta eller ett dödsfall. En olycka som leder till en sjukskrivning ger minskad inkomst, vilket kan anstränga ekonomin rejält. Då kliver försäkringen in och täcker upp en del av de boendekostnader som finns, så att en inkomstförlust inte driver personen alternativt familjen från det boende som de har.

Ersättningen som utgår från försäkringen är ett månadsbelopp som fastställs efter behov, normalt hälften av boendekostnader. Det finns ett maxbelopp i varje bokostnadsförsäkring, och taket ligger vanligen runt 4 000 kr per månad. Även merkostnader för själva olyckan kan ersättas. Ersättningen utgår under ett år, eller till ett visst fast belopp, beroende på vilket av taken som nås först.

Premie

Bokostnadsförsäkringen har ofta ett fast pris oavsett boende, och ligger runt 360 kr per år. Så fort premien är betald gäller försäkringen. Det spelar ingen roll om den försäkrade personen flyttar eller inte. Försäkringen gäller överallt i Sverige.

Krav

Vem som helst kan också teckna försäkringen, till skillnad från till exempel en livförsäkring eller en inkomstförsäkring. Personen som har försäkringen behöver inte vara fullt arbetsför vid försäkringens tecknande, och kan ha vilken ålder som helst. Däremot finns, som så ofta, begränsningar i vilka olyckor som är giltiga för att försäkringen ska gälla. Olyckor som sker under inflytande av alkohol, skador som uppstår under utövandet av vissa sporter och olyckor som är en följd av att en person är gravid eller av en person som under olyckstillfället genomför brottsliga handlingar ersätts inte. Däremot gäller försäkringen normalt för olyckor som sker utomlands, om detta inte beror på orsaker som krig, revolution, uppror och andra omständigheter av liknande art.