Fritidshusförsäkring

husEn fritidshusförsäkring är ett paketerbjudande till personer som själva äger sitt fritidshus, och liknar till stora delar en villaförsäkring. Den täcker upp kostnader för skador på hus, mark och inventarier och ger en grundläggande ansvars- och rättsskyddsförsäkring till ägaren av huset.

När teckna

Fritidshusförsäkringen liknar i mångt och mycket en sedvanlig villaförsäkring, även om det finns skillnader. Försäkringen tecknas för hus som ägaren inte bor i permanent, och då utgår bolagen ifrån att personen inte är mantalsskriven på fritidsfastigheten. Skillnaden i försäkringsformerna är framför allt begränsningen i lösöret och i tilläggsförsäkringar som är personliga för försäkringsmottagaren, såsom reseskyddsförsäkring.

Egendomen

Vid skada och stöld kan fritidshusförsäkringen ge ersättning för skador både på själva byggnaderna, tomten och det som finns på tomten, som flaggstänger, staket etc. Det kan handla om naturskador, brand, inbrott eller läckage. Även en lösöresförsäkring ingår, för de inventarier som är stadigvarande i huset. Däremot ersätts sällan personliga ägodelar som tas med vid vistelse i huset. Där är det den sedvanliga hemförsäkringen som ska kliva in och ersätta ifall skada sker.

Ansvars- och rättsskydd

I fritidshusförsäkringen ingår även ett ansvars- och rättsskydd för den som äger fastigheten. Dessa delar ersätter kostnader vid skadeståndsanspråk och kostnader för juridiskt ombud om ägaren hamnar i tvist med någon, till exempel en granne eller en annan part. Som tillägg kan allriskförsäkring, skogsförsäkring och extra husbocksförsäkring tecknas.

Krav

Liksom i en villaförsäkring ställs krav på aktsamhet. Det handlar om att vårda huset och skydda det från onödiga frysskador, snöskador och andra skador som gärna sker när huset står obebott, över vintern. Det finns också krav på att huset ska vara låst med bra lås, så att tjuvar inte tar sig in när det är obebott. Med bra brandskyddsanordningar blir premien ofta lägre, och försäkringsbolag har ofta med vissa brandskyddsanordningar som krav för att ge ersättning vid brand.

Premier

Eftersom en fritidshusförsäkring inte är fullt så omfattande som en villaförsäkring kostar den heller inte lika mycket i premie. Försäkringsbolagen ser även fritidshusen som mindre riskfyllda att försäkra. Däremot är det en stor kostnad för fritidshusägaren. Husets skick och storlek, läge på huset och värdet på inventarierna påverkar premien. Självrisker påverkar också de premien. Det kan skilja tusenlappar mellan billigaste och dyraste fritidsförsäkring, så även om det ofta är lönsamt att samla alla försäkringar på ett och samma ställe är det värt att undersöka konkurrenternas priser.