Hemförsäkring

Hemförsäkringar
En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringar en person kan skaffa och består av flera delar, som kan komma väl till pass när olyckan är framme. I försäkringen ingår både egendomsskydd och skydd för individen.

Egendomsförsäkring

En hemförsäkring är en försäkring med flera olika delar. Det ingår ett försäkringsskydd för de lösa ägodelar som en person har, en så kallad egendomsförsäkring. Här inkluderas det mesta en person äger, hyr eller lånar för privat bruk såsom kläder, möbler, husgeråd, mattor, tavlor, cyklar, och allt annat som en person kan tänkas äga.

Skydd som person

Den består även av en ansvarsförsäkring, rättsskydd och ett överfallsskydd. Ansvarsskyddet kliver in om den försäkrade personen råkar skada någon annans egendom och dessa kräver pengar som ersättning. Till att börja med hjälper ansvarsskyddet till att betala för en utredning om ersättning faktiskt ska utbetalas. Det täcker även rättegångskostnader och skadestånd upp till ett visst belopp. Rättsskyddet ger möjlighet att betala för en advokat om juridisk hjälp krävs för den försäkrade i egenskap av privatperson. Överfallsskyddet ger ersättning om någon anfaller dig och du skadas. Läkarvård och ersättning för förlorad inkomst ersätts.

Även en grundläggande reseskyddsförsäkring ingår i den grundläggande hemförsäkringen. Den gäller i normala fall upp till 45 dagars resa och ger ett bra grundläggande skydd.

Tillägg

Sedan kan en individ teckna tilläggsförsäkringar. Det kan handla om att försäkra enskilda inventarier särskilt – som en dyr tavla, en exklusiv cykel eller utökat skydd för olycksfall. Det går även att teckna en så kallad drulleförsäkring, e.g. en allriskförsäkring. Den ger skydd om du själv råkar klanta till det och förstöra din egen egendom. Den som bor i villa eller bostadsrätt får ofta en kombinerad hemförsäkring och boendeförsäkring. Då kallas försäkringarna normalt villaförsäkring respektive bostadsrättsförsäkring. För ett fritidshus gäller en fritidshusförsäkring. I dessa ingår hemförsäkring plus kostnadsskydd för skador på fastigheten. Läs mer om dessa hemförsäkringar under respektive rubrik.

Anpassas

Hemförsäkringar anpassas till sitt upplägg och till innehåll efter boendeform och vilka inventarier som ska ingå. Ofta, men inte alltid, kombineras hemförsäkringar med en försäkring på själva boendet. En beräkning görs på det totala värdet på inventarier en person har, och ersättningen som utgår när hemförsäkringen faller ut grundas på det beloppet.

Premier

Premien sätts utifrån en mängd olika parametrar. Värdet på inventarier, antalet skadefria år, ålder på den försäkrade, eventuellt värde och läge på bostad, bostadstyp och eventuella tillägg påverkar premien. Även säkerhetsanordningar kan påverka premiebeloppet, som till exempel larm och brandskyddsanordningar.

Få ner premien

Det finns mycket att göra själv för att få ner en hemförsäkringspremie. Jämför olika bolag med varandra, men se upp för att innehållet och maxbelopp som kan utbetalas också kan variera mellan bolagen. Organisationer med många medlemmar har ibland samarbete med ett eller flera försäkringsbolag och erbjuder hemförsäkringar till förmånliga priser.