Husbilsförsäkring

husbilEn husbil är ett helt eget fordon, med egna förutsättningar för en husbilsförsäkring. Den behöver, liksom alla andra fordon på vägarna, en trafikförsäkring. Utöver trafikförsäkringen kan en halv- eller en helförsäkring tecknas, liksom en eller flera tilläggsförsäkringar.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla registrerade fordon som körs på allmän väg. Det inkluderar en husbil, som ju är som en lätt lastbil. I en trafikförsäkring ingår ett grundläggande ersättningsskydd för de skador som en olycka kan ge andra personer liksom för materiella skador på andra personers ägor.

Halvförsäkringen

Halvförsäkringen för husbilar liknar i mångt och mycket halvförsäkringar för bilar. Förutom trafikförsäkringens innehåll erbjuder halvförsäkringen ett ersättningsskydd vid brand, stöld och assistans om husbilen slutar fungera på vägen. Det ingår även en ansvarsförsäkring och ett rättsskydd, vilket ger ersättning om ägaren blir stämd på pengar av någon annan, eller om ägaren hamnar i tvist med någon annan part, till exempel vid en försäljning. I halvförsäkringen ingår också hos vissa försäkringar en vagnsskadeförsäkring, om husbilen är ny eller relativt ny.

Helförsäkringen

Helförsäkringen är en än mer komplett form av försäkring än halvförsäkringen. Med en helförsäkring täcks skador på själva husbilen om en skada skulle uppstå, en så kallad vagnsskadeförsäkring. Den faller ut oavsett om det är föraren som orsakat olyckan, om bilen kanar av vägen, eller om någon annan vandaliserar fordonet. Till och med när träd som faller på husbilen orsakar skador, kan ersättning betalas ut.

Även inventarierna

Då husbilen inte enbart är ett fordon, utan också en form av ett rullande hem ingår inte bara fordonet i försäkringen. Även personliga ägodelar som finns löst i bilen täcks av halv- och helförsäkringen. Det kan till exempel handla om kläder, tekniska prylar, eller husgeråd. Det kan också handla om fel i kraftöverföringen till husbilen, och själva funktionerna i husbilen.

Tilläggsförsäkringar

Det finns tilläggsförsäkringar att teckna för särskilt värdefulla inventarier och lös egendom i husbilen. Det kan till exempel gälla backkameror.

Premien

Den premie som sätts för husbilar beräknas på samma grunder som vid personbilsförsäkringar. Ägarens ålder och trafikhistoria och husbilens ålder, modell och det antal mil som avverkas per år påverkar alla den premie som sätts. Premien för likartade husbilsförsäkring i olika bolag kan variera. Det lönar sig att både titta på försäkringens innehåll och premie för att välja det bästa alternativet.