Husvagnsförsäkring

husvagnHusvagnen ses som en typ av släp. Den behöver således inte försäkras för trafik, då den trafikförsäkring som gäller för dragbilen också inkluderar husvagnen. Däremot behövs en egen försäkring för att täcka upp eventuella skador på själva husvagnen.

Trafikförsäkrad

Husvagnen behöver ingen egen trafikförsäkring. Den är redan trafikförsäkrad genom det fordon som drar släpet. I trafikförsäkringen finns ett skydd som täcker de skador som kan uppstå på person eller andra fordon när en olycka sker. Men utan en egen försäkring står husvagnen helt oförsäkrad när den inte körs, och dessutom täcks inga skador på själva husvagnen om olyckan är framme.

Halvförsäkring

Precis som hos personbilar finns det hel- och halvförsäkring att välja mellan vid försäkring av en husvagnsförsäkring. Försäkringen gäller både själva husvagnen och de inventarier som normalt finns i husvagnen eller hör till husvagnen. Det kan till exempel vara extradäck, takräcken, markis, husgeråd, grill och liknande. I halvförsäkringen finns ett skydd mot brandskador, vattenskador, glasskador och stöld. Ett rättsskydd och en ansvarsförsäkring träder in vid tvist eller om en person kräver skadestånd, och går i första hand till att betala eventuella advokatkostnader och ett eventuellt skadestånd. I halvförsäkringen finns ofta ersättningsmöjligheter för assistanshjälp om släpet fastnar på vägen och en försäkring som täcker omkostnader vid reseavbrott.

Helförsäkring

Helförsäkringen är ett mer fullgott skydd än halvförsäkringen. Försäkringen inbegriper allt det som en halvförsäkring gör plus att den täcker de skador som kan ske på själva vagnen vid färd eller uppställning. Det kan handla om att föraren orsakat en olycka, kört av vägen, eller att vagnen vandaliseras på sin uppställningsplats.

Tilläggsförsäkringar

Den som vill kan ofta teckna en tilläggsförsäkring för det lösöre som ingår i husvagnen, men som inte inräknas till husvagnen i sig. Försäkringen täcker skador på kläder, tekniska privata ägodelar och mat, som kanske går förlorad vid en brand, eller vid en olycka.

Premien

Premien för en husvagnsförsäkring är ganska låg. Innehållet i de olika försäkringsbolagens erbjudanden är ganska likartade. För att få en riktigt låg premie är det alltid klokt att jämföra de olika bolagens premier och innehållet i försäkringarna.