Lastbilsförsäkring

LastbilsförsäkringarEn lastbilsförsäkring kan vara allt från en enkelt trafikförsäkring till en fullmatad försäkring som täcker de flesta möjliga incidenterna. Beroende på hur viktig lastbilen är för chaufförens ekonomiska verksamhet, alternativt företaget som äger lastbilen, gäller det att tänka igenom hur omfattande lastbilsförsäkringen ska vara.

Innehåll

Den enklaste formen av lastbilsförsäkring är trafikförsäkringen. Den är också obligatorisk för alla fordon som transporteras på allmän väg. Den täcker upp skador på andra fordon och personer som eventuellt blir skadade vid en olycka där lastbilen är inblandad. Många lastbilar kör internationellt. För att komma in i vissa länder, måste chauffören kunna visa upp ett grönt kort för att passera gränsen. Det gröna kortet är ett bevis på att lastbilen är minst trafikförsäkrad. Kortet beställs genom försäkringsbolaget. Den här försäkringen kommer, om inbetalning av premien förfaller, att tas över av Trafikförsäkringsverket. Det innebär en stor kostnad för lastbilsägaren, så det gäller att betala sin premie i tid.

Omfattande försäkringar

Lastbilar kan sedan, precis som med personbilar, försäkras genom en halv- eller en helförsäkring. Halvförsäkringen täcker brandskador, åsknedslag och explosioner. Det ingår även glasskydd, stöldskydd, och om lastbilen behöver bärgas. Dessutom ingår rättsskydd. En helförsäkring täcker upp skador under körning, även om chauffören själv orsakar olyckan. Det gör inte en halvförsäkring.

Halsrem och svångrem

Många personer är beroende av lastbilen i sin verksamhet. Det finns därför försäkringar att teckna som ger än mer trygghet än helförsäkringen. If har till exempel en köra-vidareförsäkring som täcker upp det mesta, ansvarsförsäkringar kan tecknas för yrkesmässig trafik, ljud- & bildförsäkringar kan tecknas för avancerad teknik på och i fordonet och avbrottsförsäkring kan täcka upp skador som ger stillastående bil och därmed ekonomisk förlust.

Släpet

Ett eventuellt släp är inte försäkrat i den grundläggande lastbilsförsäkringen. För släpet behövs en egen försäkring, även om det inte behöver trafikförsäkras. Försäkringen för släpet kan handla om en enkel ansvarsförsäkring eller en mer komplett försäkring med stöld- och skadeskydd. Även innehållet i transporten kan försäkras separat.

Premier

Premierna för en lastbilsförsäkring beror på förarens erfarenhet och ålder, den olyckshistorik chauffören har, försäkringshistoriken för fordon och chaufför, eventuellt åkeris egna branscherfarenhet, de rutter som lastbilen tar vid transport av gods, vilken last som finns på lastbilen, hur gammal lastbilen är och inte minst hur stor självrisk ägaren är beredd att själv stå för vid en olycka. Dessutom påverkas givetvis premien av vilket innehåll försäkringen har. Det här är en komplicerad ekvation, och försäkringsbolagen kan räkna väldigt olika premier på samma lastbil. Det lönar sig att jämföra bolagen för att få ner premien.