Livförsäkring

life
En livförsäkring är en försäkring som tecknas för en viss person, men som tillfaller en annan om den faller ut. Den som är ansvarig för andra människors ekonomiska uppehälle, och vill säkra dessas trygghet gör rätt i att skaffa en livförsäkring.

Utfall och premie

En livsförsäkring faller alltid ut om en person dör. Men den kan också, i vissa fall, ge ersättning vid långvarig skada eller sjukdom som gör att hälsan och arbetsförmågan försvinner. I normalfallet är beloppet om minst en halv miljon kronor, men kan också vara bra mycket större än så. Det är en billig försäkring, med tanke på att den kostar mellan 500 och 1 000 kr per år att teckna, beroende på försäkringstagarens ålder och det belopp som ska betalas ut vid frånfälle.

Grupplivförsäkring

Den som inte har några anhöriga eller känner behov av att betala någons kostnader efter att de går bort behöver inte teckna en livsförsäkring, eftersom den inte tillfaller de själva i vilket fall som helst. Den som har ett arbete är i många fall också försäkrade med en grupplivförsäkring, som ger ett visst skydd till anhöriga vid ett dödsfall. Den är kopplad till arbetet, så försvinner anställningen, upphör också försäkringen.

Vilka behöver teckna

Den är däremot inte lika omfattande som en individuell livförsäkring. Den som har barn, partner eller annan som är helt eller delvis beroende av en persons inkomst för att till exempel kunna utbilda sig, leva kvar i det gemensamma huset, eller i övrigt vill ge anhöriga en trygghet vid ett dödsfall, gör rätt i att teckna en livsförsäkring. Det är däremot få som gör detta i Sverige, vilket är lite sorgligt. Det händer nämligen att efterlevande får gå ifrån både hus och hem för att klara omställningen, samtidigt som de ska sörja en nära anhörigs bortgång.

Till vem

Det är försäkringstagaren själv som bestämmer beloppet som ska utfalla och till vem. Det handlar vanligen om en partner, eller ersättning till barnen, men det kan lika gärna gälla en kompanjon i ett företag eller en nära vän. Beloppet som väljs är ofta tänkt att täcka inlösen av till exempel ett huslån, ge en bra grund för vidare studier, eller ge en samarbetspartner råd att lösa ut aktieandelar ur dödsboet. Beloppet räknas vanligen i prisbasbelopp, som år 2010 ligger på 42 400 kronor.