Mopedförsäkring

moped2En mopedförsäkring är en bra försäkring mot olyckor som förare. För EU-mopeder är en trafikförsäkring obligatorisk, men den rekommenderas även för mopeder som inte är EU-klassade. Det finns också hel- och halvförsäkring som ger ett mer långtgående skydd.

Trafikförsäkringen

Liksom bilar och lastbilar är mopeder som är registrerade för trafik också skyldiga att ha en trafikförsäkring. Det enda undantaget är om fordonet är avställt och inte används. Trafikförsäkringen täcker upp skador på andra personer vid en olycka, och på andras materiella tillgångar. Däremot täcker den inte alls skador på förare och moped, om olyckan är framme. Då en trafikförsäkring är obligatorisk tar Trafikförsäkringföreningen över försäkringen om premien inte betalas till försäkringsbolaget och försäkringen förfaller. Det kostar väldigt stora belopp på kort tid, så betala alltid trafikförsäkringen i god tid.

EU-moped eller moped?

I dagsläget finns två klasser av mopeder – EU-moped och moped. Det är EU-mopederna, med en maxhastighet om 45 kilometer i timmen, som registreras och har krav på sig att vara trafikförsäkrade. För att köra dem behövs ett körkort. De klassiska trampmopederna som går i en maxhastighet om 25 kilometer i timmen, och som inte kräver körkort för att framföras, behöver däremot inte ha en trafikförsäkring. Men även för dessa mopeder är det inte bara möjligt, utan också lämpligt att teckna en trafikförsäkring och mopedförsäkring, då föraren annars själv kan få betala för skador som han eller hon åsamkar andra.

Halvförsäkring

Förutom trafikförsäkringen kan en hel- eller halvförsäkring tecknas på mopeden. I en halvförsäkring är mopeden försäkrad mot brand, stöld, maskin- och glasskador vid olycka. Föraren har även ett rättsskydd, vilket ger ersättning för advokatkostnader om en tvist mellan föraren och någon annan uppstår, till exempel vid en skada eller vid en försäljning.

Helförsäkringen

Helförsäkringen är en mer komplett försäkring och här gäller även att ersättning utgår om föraren själv orsakar en olycka, hur den än må se ut. Dessutom ersätts skadegörelse på mopeden. I vissa fall ingår även skydd för hjälm och låsanordningar.

Krav

Om mopeden är trimmad gäller inte hel- eller halvförsäkringarna. På EU-mopederna krävs att föraren har giltigt körkort för fordonet, och för vanliga mopeder gäller femtonårsgränsen för förare. Om dessa villkoren inte uppfylls kan ersättning vid skada gå förlorad. För att få ut ersättning vid stöld, krävs att mopeden var låst med ett godkänt typlås.

Premien

Åldern på ägaren, vilken typ av moped och var personen som har mopeden bor är viktiga faktorer när försäkringsbolagen räknar ut premien. Det kan också påverka att ha bra låsanordningar. Även innehållet i försäkringarna påverkar premien. Vid en jämförelse mellan försäkringsbolag är det alltid viktigt att ta reda på under vilka förutsättningar som försäkringen gäller och vilka krav som ställs på ägaren för att ersättning ska bli möjlig.