Motorcykelförsäkring

harleyEn motorcykelförsäkring (mc försäkring) har samma uppbyggnad som en vanlig bilförsäkring. Då en motorcykelfärd inbegriper en större riskfaktor än en bilfärd, får ägaren till en motorcykel däremot räkna med en något höjd premie med en mc försäkring genomfört med en bilförsäkring. Det gäller inte minst unga män med fartmonster och som bor i en storstad.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är helt obligatorisk för alla registrerade fordon som rör sig på allmän väg. Den ersätter enbart skador som uppkommer på annans egendom och på personer som skadas i en olycka där motorcykeln är inblandad. Något annat ersätts inte av denna försäkring, vare sig det gäller skador på själva motorcykeln eller den förare som sitter på.

Halvförsäkring

I en halvförsäkring ingår trafikförsäkringen plus ett grundskydd för motorcykeln. Försäkringen täcker till exempel stöld, om motorcykeln skadas under ett stöldförsök, om motorcykeln börjar brinna eller om det uppstår en glasskada. Vissa maskinskador och bärgning vid avbrott är två andra ersättningsbara händelser. I halvförsäkringen finns också ett rättsskydd som ger ersättning om en advokat behövs i en tvist med någon, där försäkringstagaren är i tvist i egenskap av förare eller ägare till motorcykeln.

Helförsäkringen

Med en helförsäkring täcks allt som finns i halvförsäkringen plus att vagnsskador som kan uppstå vid en olycka också täcks. Med en helförsäkring faller ersättning ut oavsett vem som är ansvarig för en eventuell olycka. Den gäller således även om mc-föraren lyckas köra i diket eller om föraren själv var orsak till en olycka där annan part är inblandad.

Krav

Alla motorcyklar kan försäkras. Ibland är det dock en kostnadsfråga hur stor motorcykelförsäkring (mc försäkring) som tecknas. Många försäkringsbolag begränsar ersättningsmöjligheterna om ägaren lånar ut sin motorcykel. Det kan också vara så att premien sänks om endast en person använder cykeln. En annan faktor som kan spela roll är låsanordningen till motorcykeln. För att stöld ska kunna ersättas behöver oftast motorcykeln vara låst med ett godkänt typlås.

Premie

Premien för en motorcykelförsäkring (mc försäkring) bestäms utifrån förare och fordon. Förarens ålder, kön och var personen bor har en stor påverkan på premien. Allra dyrast är det för unga män i storstäder som vill ha en riktigt stark maskin. Motorcykelns kubikantal och modell samt ålder är också en viktig faktor i beräkningen av premien, liksom den självrisk föraren är beredd att ta. Olika bolag gör olika bedömningar. Det kan skilja tusentals kronor per år mellan samma försäkring i olika bolag, så det lönar sig verkligen att jämföra de olika alternativen som finns. Det kan också löna sig att titta på premierna innan en motorcykel köps.