Olycksfallsförsäkring

olyckaVi är duktiga på att försäkra våra saker. Men vi i Sverige är inte fullt lika duktiga på att försäkra oss själva. Det kanske beror på att vi är vana vid att sjukvården i princip är avgiftsfri, att vi har en arbetsskadeersättning som fungerar, och att det finns en försäkringskassa och att vi tycker oss vara trygga med det. Många inser för sent att skador händer så lätt, och att vi sedan får leva med följdverkningarna. En olycksfallsförsäkring hindrar inte olyckan från att dyka upp, men ger förutsättningar till ett bättre liv efteråt.

Innehåll

Olycksfallsförsäkringar ger ersättning när någon yttre händelse plötsligt sker som skadar oss. Det kan handla om allt från att trilla av cykeln till att vi håller på att drunkna men klarar oss i sista sekunden. Försäkringen gäller även vid värmeslag, solsting och förfrysning. Till och med fästingbett som ger en farlig sjukdom kan täckas av försäkringen. Alla olycksfallsförsäkringar täcker akuta omkostnader vid trauma, och inbegriper ofta kostnadsskydd för tandskador och terapi. Vissa bolags försäkringar täcker även ekonomisk invaliditet och eventuella begravningskostnader. Det finns även olycksfallsförsäkringar som täcker upp sjukdom. Ersättningen gäller i hela världen och dygnet runt hos vissa bolag, medan andra bolag vill att en person som reser ut i världen tecknar en extra utlandsförsäkring.

Ersättningen

Den ersättning som utgår gäller oftast medicinsk invaliditet. Då ges ersättning för första hjälpen vid akutfall och sedan för graden av invaliditet i förhållande till det belopp som försäkringen har som tak. Full invaliditet ger full ersättning, en ickefungerande tå, till exempel, ger några procent av takbeloppet i ersättning. Försäkringen kan även täcka sjukhusvistelse och terapihjälp. Det är sällan en olycksfallsförsäkring är förenad med någon självrisk.

Begränsningar

Olycksfallsförsäkringar gäller inte vid alla aktiviteter. Vissa sporter är undantagna från försäkringen. Då gäller det att teckna särskilda försäkringar, vilket lätt kan göras genom att bli medlem i någon godkänd sportklubb och utöva sin sport på denna klubbs lokaler utifrån deras föreskrifter. Då gäller nästan alltid en olycksfallsförsäkring för själva aktiviteten.

Premie

En olycksfallsförsäkring kostar runt tusenlappen. Premiens storlek beror på hur stor maxersättningen är och hur omfattande försäkringen är. Gruppförsäkringar, som kan tecknas genom fackföreningar och vissa organisationer, ger ofta en bra försäkring till ett bra pris. Då de olika försäkringsbolagen har olika innehåll i sina respektive olycksfallsförsäkringar gäller det att undersöka villkoren noga, och inte bara stirra sig blind på premien för att få bästa möjliga försäkring.