Skoterförsäkring

skoterEn snöskoter räknas som ett fordon och ska ha minst trafikförsäkring. Den kan också ges ett förstärkt försäkringsskydd genom en hel- eller en halvförsäkring. En vattenskoter däremot, räknas inte som ett registrerat fordon, och den försäkring som tecknas där är i princip densamma som en båtförsäkring.

Trafikförsäkring

För en snöskoter är trafikförsäkringen (skoterförsäkring) obligatorisk. Den ersätter kostnader som kan uppstå när en person eller andra fordon skadas i en olycka där snöskotern är inblandad. Om en snöskoter är påställd och inte har någon försäkring träder Trafikförsäkringsföreningen in och håller i trafikförsäkringen automatiskt. Det kostar mycket pengar, så det gäller att teckna en egen försäkring.

Halvförsäkring

Trafikförsäkringen täcker enbart kostnader som kan uppstå på andra än föraren och passageraren och skador på andra fordon vid en olycka. För att få ett mer omfattande skydd går det att halvförsäkra skotern. I försäkringen ingår då förutom en trafikförsäkring ett skydd mot brand, stöld och glasskador. Det gäller dock att skotern är låst när den inte används. Det finns även en ansvarsförsäkring och ett rättsskydd med i halvförsäkringen. Dessa delar täcker upp kostnader om någon kräver skadestånd från ägaren, eller att ägaren hamnar i tvist med någon annan, vid till exempelvis en försäljning.

Helförsäkring

Ett än bättre skydd erbjuds genom helförsäkringen. I helförsäkringen ingår allt som en halvförsäkring erbjuder, plus en vagnsskadeförsäkring. Vagnsskadeförsäkringen innebär att skador på själva skotern ersätts om den hamnar i en olycka eller om den vandaliseras av någon eller något. Försäkringen gäller dessutom oavsett vem som orsakat olyckan, även om föraren själv kört av spåret eller vägen. Försäkringsbolag inbegriper ofta såväl förare som passagerare i försäkringen, men inte alltid. Detsamma gäller för ett släp kopplat till skotern.

Vattenskoter

Det finns få försäkringsbolag som erbjuder särskilda försäkringar för vattenskotrar. Grunden i försäkringen är en båtförsäkring och inbegriper framför allt ett stöld- och ett ansvarsskydd. Rättsskydd finns också med i försäkringen. Startspärr och låsta skotrar är ett krav för att få ersättning.

Premier

Det kan vara svårt att på förhand räkna ut vad en skoterförsäkring har för premie och skillnaderna i premier mellan olika modeller, liksom hos olika företag, är stor. Den som tänker köpa en skoter kan redan innan skotern köps undersöka vad det skulle kosta att få den försäkrad. Beräkningen av premien görs utifrån det faktum att skotrar används säsongsvis, men själva försäkringen gäller ändå hela året. Många har valt att ställa på och av sin skoter för att minska på försäkringskostnaderna. Vissa försäkringsbolag tillåter inte längre detta, utan låter avtalet löpa hela året såvida skotern inte säljs eller skrotas.