Släpvagnsförsäkring

En släpvagn kopplat till lastbil eller till personbil behöver inte vara trafikförsäkrad, då trafikförsäkringen även omfattar ett eventuellt släp. Däremot har den inget försäkringsskydd i övrigt bara för att bilen är halv- eller helförsäkrad. Då vagnen är minst lika utsatt i trafiken som fordonet i sig, är det i alla fall bra att försäkra även släpvagnen. Det kostar inte många kronor.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen på en släpvagn inbegriper ett ekonomiskt skydd mot skador som uppstår i händelse av brand eller stöld. Det finns till och med ett rättsskydd om det skulle vara så att en försäljning ger en tvist med en ny köpare, eller att vagnen ställt till med skador som någon tycker att ägaren bör stå för. Den kan därmed jämföras med en halvförsäkring med bil, även om trafikförsäkringen inte ingår.

Helförsäkring

En helförsäkring för en släpvagn, är som namnet antyder, en försäkring som täcker det mesta, även sådant som ägaren eller den som lånar släpet själva orsakar släpet. Om släpet skadas under en olycka ersätts skadorna på karosseri och underrede, även om föraren till fordonet som drar släpet själv orsakar den. Helförsäkringen träder också in om ett träd trillar ner och skadar vagnen, eller om den utsätts för skadegörelse av någon person.

Villkor

Som med alla fordon behöver de flesta släpvagnar besiktigas. För att försäkringen ska gälla krävs att den har genomförts med godkänt resultat. Endast ett fåtal försäkringsbolag täcker olyckskostnader som uppstår av något djur som transporteras i släpet. I det fall en sådan försäkring är möjlig, finns det som en tilläggsförsäkring. Det har hänt att hästar slagit sönder hela inredningar i transporter, och ägaren med en försäkring har blivit mäkta förvånade över att försäkringen inte täckt skadorna. Titta ordentligt på villkoren och inte enbart på premien innan du bestämmer dig för vilket bolag som släpvagnen ska försäkras i. Det lönar sig i länden.

Premie

En premie för en släpvagnsförsäkring är ofta väldigt låg. En helförsäkring går på några hundralappar per år. Skillnaderna mellan de olika försäkringsbolagens premier är ganska liten, då det handlar om så låga premier.