Försäkringsbolag

Hem och Fordon

Bilförsäkringsbolag

Auro Försäkring
Gjensidige Försäkring
Moderna Försäkringar
IF
Trygg Hansa

Hemförsäkringsbolag  (fritidshus, Villa)

Gjensidige Försäkring
Moderna Försäkringar
IF

Hälsa & Ekonomi

Barnförsäkringsbolag

Trygg Hansa
Skandia
Folksam

Olycksfallsförsäkringsbolag

Skandia

Livförsäkringsbolag

Skandia

Inkomstförsäkringsbolag

ACCEPT Försäkringar