Folksam

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag. Huvudkontoret ligger i det välkända Folksam-huset på Bohusgatan i Stockholm. Folksamgruppen utgörs av ett antal olika bolag, varav de största två är Folksam Sak och Folksam Liv. Det vill säga de som erbjuder sak- respektive livförsäkringar. Bland dotterbolagen finns Förenade Liv Ab och KPA Pension AB.

Folksam är ett ömsesidigt bolag styrningsmässigt vilket innebär att det är ägt av sina egna kunder. Har du en försäkring hos Folksam så kan du även kalla dig för delägare. Går Folksam med vinst så går inte vinsten till någon aktieägare utan bara tillbaka till kunderna i form av återbäring. I de stora bolagen Folksam Sak och Folksam Livs styrelser sitter representanter från kunderna och vanligtvis de största kunderna. Bland annat sitter representanter från OK/Q8, Riksbyggen, Kooperativa Förbundet, LO, TCO och HSB med i bolagens styrelser. Koncernchef och VD för Folksam är sedan 2004 Anders Sundström.

Folksam erbjuder sparande, lån och försäkringar till sina kunder som utgörs av halva den svenska befolkningen. Bolaget har kontor i över 40 orter runt om i landet. Företaget har runt 3500 anställda och år 2007 uppgick Folksamgruppens samlade inkomst av premier till över 20 miljarder svenska kronor. Företaget har tillgångar på över 200 miljarder kronor.

Historien bakom Folksam börjar år 1905 när Kooperativa Förbundets kongress beslutade sig för att bilda en försäkringsrörelse. 1908 bildades således Ömsesidiga Brandförsäkringsföreningen Samarbete, som i folkmun bara kallades Samarbete. Några år senare växte bolaget och startade bolagets andra genrer, livförsäkringen, under namnet Sveriges Praktiska Livförsäkringsanstalt Folket, känt i folkmun som Folket.

År 1925 introducerade bolagen den första olycksfallsförsäkringen i Sverige som var kollektiv. Samtidigt gick Samarbetes försäkringar från att bara omfatta brandskador till att likna dagens hemförsäkringar som täcker det mesta. 1964 börjar Folksam användas som ett namn på de två bolagen och bolaget tar formen av vad det är idag.

Folksams verksamhet är inte bara kundorienterad och försäkringsinriktad. Bolaget har bland annat sedan 1940-talet varit inblandade i utvecklandet av olika typer av rehabilitering. Ett exempel är sponsorkampanjen Hälsoåret 58.