IF

If bildades år 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter slog ihop sina påsar i syfte att bli ett ledande skadeförsäkringsbolag för hela norden. Sedan startade If upp i Finland med begränsad verksamhet. Det var först när företaget under 2001 gick samman med finska försäkringsjätten Sampos skadeförsäkringsverksamhet som planerna om att bli ledande i Norden infriades och If blev Nordens tveklöst största skadeförsäkringsbolag.

If är ledande på marknaden med sina 3,6 miljoner kunder. Inkomsten från premier (brutto) var hela 39 miljarder svenska kronor under verksamhetsåret 2008. Företaget ägs av finska Sampokoncernen och har knappt 7 000 anställda.

If erbjuder försäkringar för kunder på flera nationella marknader. De finns i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Lettland och Ryssland. De erbjuder även regional service för de nordiska kunderna. Har du internationell verksamhet inom Norden så kan du få service vid filialkontor och via Ifs nätverk i alla nordiska länder.

If vill erbjuda trygghet och vill att det ska löna sig att vara kund till företaget. De erbjuder därför både sina befintliga och sina nya kunder ett antal olika fördelar. Det handlar om bland annat ett självriskkonto för privatpersoner. Ett självriskkonto innebär att If belönar sina skadefria kunder med pengar på vad de kallar ett självriskkonto. Pengarna kan du sedan använda till att betala din självrisk eller delar av den om du råkar ut för något. Exempelvis får du 200 kronor in på kontot för varje år du inte utnyttjar något skydd i din hemförsäkring. If erbjuder även rabatt till dig som samlar dina försäkringar hos företaget.

If arbetar även med samhällsansvar och ett exempel på det är If Säkerhetsnål. Det är ett sipendium som ska bidra till att öka tryggheten och säkerheten i samhället för framförallt barn och ungdomar. Det kan handla om barn som är utsatta för rasism, mobbning eller har missbrukande föräldrar. Barn som är drabbade av svårigheter och riskerar att hamna i utanförskap. If säkerhetsnål delas ut två gånger varje år och stipendiet ligger på 50 000 kronor. Du kan söka själv eller föreslå någon som är värd stipendiet och bör uppmärksammas.