Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är ett försäkringsbolag som består av 24 lokala länsförsäkringsbolag, vilka är kundägda, och Länsförsäkringar AB som är huvudbolaget. Dessutom finns ett antal dotterbolag som exempelvis Länsförsäkringar Bank samt Agria som erbjuder försäkringar för djur och gröda.

Det första lokala länsförsäkringsbolaget bildades redan 1801 och samarbetet mellan de olika länsbolagen inleddes år 1917, då under namnet Länsförsäkringsbolagens Förening. År 1936 bildades Länsförsäkringar AB som ett gemensamt ägt bolag. Sedan dess har företaget utvecklats och klivit in på nya marknader och erbjuder nya produkter.

De 24 lokala bolagen arbetar självständigt men de samverkar även på ett flertal områden. Exempel på sådana områden är produktutveckling, IT-system och marknadsföring. Organisations uppbyggnad bygger på lokal närvaro och tillsammans så har bolagen fler än 140 kontor spridda över hela landet. Länsförsäkringar erbjuder sina kunder en helhetsservice. Fokus ligger på försäkringar men även banktjänster och andra ekonomiska tjänster förmedlas. Bland annat så kan du via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som tidigare hette Länshem, köpa eller sälja din bostad i fler än 80 svenska orter.

De 24 bolagen är lokala och kundägda. Fördelar med det är den lokala kännedomen och att relationen med kunderna blir så viktig. Eftersom bolagen samverkar och kan hitta ekonomiska synergier så kan de även hålla nere kostnaderna och på så vis ha låga priser mot kunderna.

Bolagsformen är ömsesidig och det innebär att kunder och försäkringstagare utgör bolagets ägare. Det finns med andra ord inga externa aktieägare eller några specifika ägarintressen som bolaget måste ta hänsyn till. Kunderna kan aktivt påverka bolaget och genom valda representanter representeras kunderna i fullmäktige och styrelse. Därför är alla nya produkter, stöd eller koncept gjorda på kundernas villkor och efter deras behov. Som kund i Länsförsäkringar kan du alltså påverka vad företaget ska göra och om det finns något du saknar i produktväg så kan du jobba för att företaget ska erbjuda det. En för kunderna trevlig följd av att bolaget är kundägt ligger i att du som kund kan få tal av resultatet under bra år för företaget. Bolaget delar då ut en form av återbäring till sina kunder.