Trygg Hansa

Trygg Hansa är en försäkringskoncern med säte i Sverige. Företaget har anor sedan tidigt 1800-tal och de erbjuder alla möjliga typer av försäkringar samt en del bankverksamhet. Trygg Hansa är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige med en premievolym på över 10 miljarder svenska kronor varje år. Företaget har ungefär 2 000 anställda spridda över ett 30-tal orter i hela landet. Huvudkontoret ligger dock i Stockholm.

Trygg Hansa är ett dotterbolag till danska Codan som har fullt ägarskap. Codan ingår i sin tur i den internationella försäkringskoncernen RSA. Trygg Hansa erbjuder försäkringar till både privatpersoner och företag. På barnförsäkringar är företaget marknadsledande.

Codan-koncernen har fler varumärken än bara Trygg Hansa. I Danmark finns de under Codan, Tre Kroner och PrivatSikring. I Sverige finns utöver Trygg Hansa även Aktsam som erbjuder bil- och hemförsäkring och Atava som inriktat sig på billiga försäkringar på internet. I Norge är Codan verksamma med Codan Forsikring.

Internationellt inom Norden finns Codan Marine Services, Nordic Risk Solutions och White Label Insurance.

Företaget Trygg Hansa bildades år 1971 då Livförsäkringsbolaget Trygg och Hansa slog sig samman. Svenska Livförsäkringsbolaget Trygg grundades under 1800-talet av Jonas Gustaf af Jochnick.

1997 förvärvades Trygg Hansa av S-E-Banken (sedermera SEB) som bytte namn på livförsäkringsrörelsen till SEB Trygg Liv. SEB har fortfarande kvar livförsäkringar under namnet och det trots att de 1999 sålde bolaget Trygg Hansa till Codan. SEB tog dock samtidigt över Codans bankverksamhet i Danmark.

Trygg Hansa är ett välkänt varumärke och till stor del beror det på deras kända livbojar. I ett samarbete med det Svenska Livräddningssällskapet så inledde Svenska Lif-Balder, som är en av föregångarna till Trygg Hansa, en omfattande sponsorverksamhet. Det gick ut på att skänka livbojar till båtklubbar, kommuner eller andra organisation som skulle placeras ut vid kajplatser, badplatser och längs kusterna. Trygg Hansa tog sedermera över uppgiften som satte igång redan år 1954 och sponsrar än idag Sverige med livbojar. Livbojarna har gjort Trygg Hansa mer eller mindre synonymt med livbojar och de använder även livboj i sitt varumärkes logotyp. Idag finns runt 80 000 livbojar spritt över hela Sverige och varje räddar de i genomsnitt elva liv.

Läs mera om Trygg Hansa bilförsäkring.