Att tänka på angående fritidshusförsäkringar

hus2Ett fritidshus är ett hus som inte används som permanentboende. Om du äger eller hyr ett sådant hus behöver du en fritidshusförsäkring. Hos de flesta försäkringsbolagen ger en sådan försäkring samma skydd som deras villaförsäkring.

Huruvida huset är ett fritidshus eller en villa beror också på om du är folkbokförd där eller inte. Om du är det behöver du en villaförsäkring, om du inte är det är det ska du ha en fritidshusförsäkring.

Vad en fritidshusförsäkring täcker

De flesta fritidshusförsäkringar täcker skada på eller stöld av egendom. T.ex. om något skulle hända huset eller ägodelarna i det. Försäkringen kan även täcka ansvarsskydd, om någon skadar sig vid din fastighet och kräver dig på skadestånd. I flera försäkringar ingår även rättsskydd, om du hamnar i tvist vid försäljning av fastigheten och behöver anlita advokat.

Tilläggsförsäkringar

Hos de flesta försäkringsbolagen är deras fritidsförsäkring identisk med deras villaförsäkring. Samma tilläggsförsäkringar som man kan teckna för deras villaförsäkring kan man även teckna för deras fritidshusförsäkring. Vissa tillägg kan dock vara mer aktuella än andra.

Saneringsförsäkring

Eftersom du inte kommer att vara i ditt fritidshus året runt är det inte lika lätt att hålla koll på om det blir bebott av andra varelser. Att efter en lång bilresa ut på landet komma fram och upptäcka ett stort getingbo i hallen är ingen rolig upplevelse. Myror, möss och insekter är också vanligare ute på landet än inne i stan. En saneringsförsäkring kan därför vara ett bra tillägg.

Småbåtsförsäkring

Det är också vanligt att man har en liten båt vid sommarstugan. En billig tilläggsförsäkring för att skydda den egendomen kan även det vara lämpligt.

Värt att tänka på:

Det finns försäkringsbolag som kraftigt har begränsat ersättningen av privat egendom i fritidshuset. De anser att privat egendom förvarar man i hemmet och skall därför ersättas av försäkringstagarens hemförsäkring. Det här borde inte vara ett problem för dig som sparar pengar genom att samla alla försäkringar hos samma bolag. Det kan dock vara värt att kolla upp hur högt belopp som ersätts vid stöld av privat egendom.

Relaterade blogginlägg