Att tänka på när du ska skaffar en hemförsäkring

hus1

En låg premie kan vara en känsla av falsk trygghet

Olika hemförsäkringar skiljer sig åt när det gäller vad som ingår och inte ingår. Det finns många olika varianter på hemförsäkringar. Det som ingår i en försäkring ingår inte i en annan. Även om det finns företag som är oskäligt dyra och företag som är effektiva och bra kan man rent generellt säga att ju billigare en försäkring är desto lägre ersättning ger den. En hemförsäkring som ger låg ersättning vid till exempel brand kommer förmodligen ha en lägre premie än en hemförsäkring som ger hög ersättning.

Stirra dig därför inte blind på premiens nivå. Läs noga vad som ingår och framförallt vad som inte ingår i försäkringen. Det är ingen mening med att betala en premie varje år om du ändå inte har nytta av försäkringen när det verkligen gäller. Det enda du har fått då är en falsk känsla av trygghet.

Billigare pris genom att samla försäkringar

Om du har tänkt skaffa flera försäkringar och inte bara en hemförsäkring kan du få ett bättre pris genom att samla dina försäkringar hos samma bolag. Vissa bolag ger så mycket som 20 % rabatt på totala premiebeloppet om du samlar alla försäkringar hos dem.

Tillägg istället för separat försäkring

Ett annat sätt att spara pengar är att skaffa tillägg till din hemförsäkring istället för att skaffa en separat försäkring. Om du till exempel har en liten båt erbjuder de flesta försäkringsbolagen en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen så att din båt blir skyddad. Det blir oftast billigare att göra så än att skaffa en separat försäkring för båten.

Mynt- och frimärkssamlingar

Om du har en samling, till exempel en mynt- eller frimärkssamling, bör du skaffa en tilläggsförsäkring för det. Försäkringsbolaget kommer då vilja att du värderar din samling hos en oberoende part.

Dina föräldrars försäkring kan ge dig skydd

Om du precis har flyttat hemifrån men fortfarande är skriven hos dina föräldrar, då gäller deras hemförsäkring för dig och du behöver inte skaffa en egen.

Om du flyttar för att plugga

Det är väldigt vanligt bland studenter att de, trots att de bor på en annan ort, fortfarande är skrivna hemma hos sina föräldrar. Fördelarna är att man inte behöver skaffa en egen försäkring eller betala tv-licens. Nackdelen är dock att det är olagligt. Enligt lagen ska man vara mantalsskriven på den plats där man oftast sover. Så länge du inte reser hem till dina föräldrar varje kväll ska du alltså folkbokföra dig på din nya lägenhet. Förutom att du måste betala tv-licens behöver du också skaffa en egen hemförsäkring.