Varför har jag så hög hemförsäkringspremie?

hus321Det finns många olika anledningar varför du kan ha fått så hög hemförsäkringspremie. Här är några saker som påverkar din hemförsäkringspremie.

Olika bostadsområden har olika premie

Försäkringsbolagen är väldigt intresserade av statistik. De använder statistik för att räkna ut hur pass höga deras avgifter ska vara. Om statistiken säger att sannolikheten för att du råkar ut för något är väldigt liten blir din avgift liten. Om statistiken säger att sannolikheten är hög blir din avgift hög. När det gäller hemförsäkring är statistiken för inbrott tyvärr olika beroende på var du bor. Om du bor i ett område med högre sannolikhet för inbrott får du betala en högre premie. Om du däremot bor i ett lugnt och stilla område är premien lägre.

Ett tips kan vara att kolla med ditt försäkringsbolag hur din premie skulle påverkas om ni flyttar till ett nytt område om ni planerar att göra det. Då får ni dels koll på vad era nya kostnader skulle bli. Ni får också reda på hur pass ofta det sker inbrott i området. Det kan vara bra att veta innan man bestämmer sig för att flytta.

Storleken på din bostad har betydelse

Ju större bostad desto mer att försäkra. Ju mindre bostad desto mindre att försäkra. Hur pass stor bostad spelar därför roll för premiens storlek.

Hur pass dyra prylar du har

Ju högre ersättning du behöver vid inbrott eller brand desto högre premie. Om du har många dyra saker kommer du att behöva ha ett högre maxtak på ersättningsnivåerna vilket påverkar priset på premien. Här är det viktigt att vara ärlig mot sig själv. Det är onödigt att betala en högre premie än man behöver. Hur mycket är egentligen dina prylar värda? Hur mycket skulle det kosta dig att köpa allting igen på Blocket eller Tradera? Det finns ingen anledning att betala för en högre ersättningsnivå än så, du kommer ändå inte att få den ersättningen. Försäkringsbolagen ger dig ersättning utifrån hur mycket det kostar att ersätta dina prylar.

Hur många ni är i hushållet påverkar premien

Om det är ett ensamhushåll blir premien lägre än om det är en stor familj som ska dela på försäkringen.