Viktig information om livförsäkringar

sunsetLivförsäkringar är till för att skydda dig och din familj om du av någon anledning skulle avlida, bli sjukskriven länge eller råka ut för en olycka. Du, eller din anhöriga, kan få ersättning som gör att ni kan behålla den levnadsstandarden ni är vana vid.

Livförsäkringen är en personförsäkring och löser ut när den försäkrades liv, hälsa eller arbetsförmåga påverkats. Om försäkringstagaren dör kan de efterlevande anhöriga få ekonomisk ersättning.

Om du har familj och vill att din make/maka och dina barn ska ha ett gott liv även om något skulle hända dig är en livförsäkring ett måste. Utan livförsäkring kan din familj få det väldigt tungt ekonomiskt om något skulle hända dig.

Att tänka på

Du kanske redan har en livförsäkring

Du kanske redan är försäkrad via ditt arbete. Många företag har förhandlat till sig grupplivsförsäkringar. Om du är anställd på ett sådant företag kan du ha en sådan försäkring. En sådan försäkring är dock inte lika bra som en individuell livförsäkring.

Du väljer själv försäkringsbelopp

Du väljer själv hur hög ersättning dina anhöriga ska få om försäkringen löser ut. Ju högre ersättning desto högre premie. De flesta försäkringsbolagen erbjuder ersättning från 500 000 till 3 000 000 kronor. Det kan givetvis vara svårt att sätta ett pris på vad ens familj behöver när olyckan är framme. Försök värdera vad dina anhöriga behöver för att behålla sin nuvarande levnadsstandard.

Det går att ha flera livförsäkringar

Eftersom försäkringsbolagen har begränsat maxersättningen kan det vara värt att veta att du kan ha flera livförsäkringar hos olika bolag.

Utlandsvistelse mer än ett år

De flesta försäkringar gäller i norden, hur länge du än är i våra grannländer. Om du reser utanför norden har du också ett visst skydd. Det skyddet brukar dock vara tidsbegränsat hos de flesta försäkringsbolagen. Ofta är den tiden ett år. Om du ska vara utanför norden längre än så kan du behöva skaffa en tilläggsförsäkring till din livförsäkring.

Relaterade blogginlägg