Att tänka på vid val av Mopedförsäkring

mopedVad du behöver för mopedförsäkring beror i första hand på vilken typ av moped du har. Därefter kan du alltid välja hur pass mycket du vill försäkra din moped. Om den ska vara hel- eller halvförsäkrad eller om du nöjer dig med enbart en trafikförsäkring.

Olika typer av mopeder

Det finns olika typer av mopeder. Vilken typ du har avgör kostnaden för din försäkring.

Moped

Moped av denna typen kallas även Moped klass II. I den här gruppen ingår mopeder som har en maximal hastighet på 25 km/h. Mopederna behöver inte vara registrerade men kräver att föraren har ett förarbevis. I gruppen ingår även alla gamla mopeder som är konstruerade för att köras i max 30 km/h.

EU-moped

Mopeden av klass I kallas även “EU-mopeden” då den innan Sveriges inträde i unionen inte fanns i Sverige. Att ungdomar (och andra som tycker om fordonet) numera kan susa runt i upp till 45 km/h är ett resultat av att vi velat komma närmare Europa. För att köra en sån här moped krävs ett AM-körkort eller ett vanligt körkort.

De olika försäkringarna

Den årliga försäkringsavgiften brukar kallas för premie. Hur hög premien blir beror inte bara på vilken typ av moped du äger. Det beror också på vilken typ av försäkring du väljer. Det finns främst tre att välja mellan.

Trafikförsäkring

Den här försäkringen täcker skador på andra fordon, fotgängare eller andra trafikanter som du krockar med. Om du orsakar en olycka är det denna försäkring som täcker kostnaderna för skador du orsakat på andra och deras egendom. Försäkringen är inte obligatorisk men om du saknar en trafikförsäkring har Trafikförsäkringsföreningen laglig rätt att ta ut en avgift på 20,85 kr per dag för en registrerad moped. Eftersom det därmed blir billigare att skaffa en försäkring brukar denna försäkring betraktas som obligatorisk.

Halvförsäkring

Halvförsäkring innehåller samma skydd som trafikförsäkringen plus brand-, glas-, stöld-, räddning- samt även i vissa fall rättsskydd.

Helförsäkring

Helförsäkring innehåller allt halvförsäkringen innehåller plus skydd mot vagnskada. Det innebär att om du är med i en olycka som du själv orsakat, t.ex. om du kör in i något, får du ersättning för att återställa din moped. Hos vissa försäkringsbolag ingår även ersättning vid skadegörelse på mopeden.

En trimmad moped är inte en moped

All information på den här sidan gäller för mopeder. Vad som är moped avgörs av hur fort fordonet är konstruerat för att köras. Om du har trimmat din moped så är den ej längre en moped. Då gäller inte försäkringen. Att trimma sin moped är som att köra utan försäkring. Det är att slänga pengarna i sjön att ha en fullgod och dyr försäkring samtidigt som man har trimmat mopeden.

Förutom att det är olagligt är det alltså även riktigt dumt rent ekonomiskt.

Relaterade blogginlägg