Viktig information om Olycksfallsförsäkringar

olyckaDet absolut tråkigaste som kan hända dig och din familj är att ni råkar ut för en olycka som drabbar er hälsa. När det väl händer är det viktigt att se till att det inte också drabbar familjens ekonomi. Med hjälp av en olycksfallsförsäkring kan man undvika att drabbas dubbelt av olyckan.

Vad som ersätts

Vad du kan få ersättning för är följderna av olyckan. Här brukar företagen skilja på medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet är en skada, eller tillstånd, som begränsar personens möjlighet att utförda vardagssysslor eller fungera normalt. Det kan vara både psykiskt och fysiskt. Det finns olika grader av invaliditet. Ju högre grad desto högre ersättning från försäkringsbolaget.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet har man om man på grund av en olycka, eller sjukdom, är begränsad i sin arbetsförmåga. Även här finns det olika grader men försäkringsbolagen brukar bara ge ersättning när ens arbetsförmåga minskat till minst hälften.

Olycksfall- och sjukförsäkring i ett

Många försäkringsbolag buntar ihop olycksfall- och sjukförsäkringen i ett. Det beror på att, även om orsakerna kanske är olika, är följderna det samma. Medicinska behov, rehabilitering, nedsatt arbetsförmåga och kanske invaliditet. Om du har en olycksfallsförsäkring och eller en sjukförsäkring kan du få ersättning för det.

Separat olycksfallsförsäkring

Du kan även teckna enbart olycksfallsförsäkring. Det brukar försäkringsbolagen kalla för “individuell olycksfallsförsäkring”. En sådan försäkring ger bara skydd om du drabbas av en olycka. Försäkringen brukar ge skydd oavsett om du råkade ut för olyckan på jobbet, i trafiken eller hemma.

Flera olycksfallsförsäkringar

Det är helt tillåtet att ha flera olycksfallsförsäkringar och vid en eventuell olycka få ersättning från samtliga. Om du inte är nöjd med ett försäkringsbolag maxbelopp på ersättningen kan du alltså skaffa försäkring hos flera.

Försäkring via fackförbund

Många av de svenska fackförbunden har förhandlat till sig förmånliga försäkringsvillkor hos försäkringsbolagen. Om du är medlem i ett fackförbund kan du alltså få ett billigare pris hos försäkringsbolagen.

Olycksfallsförsäkring vid längre utlandsvistelse

Om du är i utlandet väldigt länge för att till exempel arbeta eller studera, kan du behöva en extra försäkring. Försäkringsbolagen brukar kalla detta för utlandsförsäkring. Den brukar täcka sjuk- och olycksfall utomlands. Ibland även sjuktransport hem om olyckan är framme.

Relaterade blogginlägg