Saker att tänka på om båtförsäkringar

batar

En båtförsäkring ska täcka skador på båten. Försäkringen bör till att börja med täcka grundstöttning, kollision och om båten sjunker. De flesta båtförsäkringar täcker även skador som sker vid transport och upp- och iläggning av … [Continue reading]

Att tänka på angående fritidshusförsäkringar

hus2

Ett fritidshus är ett hus som inte används som permanentboende. Om du äger eller hyr ett sådant hus behöver du en fritidshusförsäkring. Hos de flesta försäkringsbolagen ger en sådan försäkring samma skydd som deras … [Continue reading]

Viktiga saker att tänka på angående villaförsäkringar

villa2

Om du bor i en fristående villa eller ett radhus bör du, förutom en bra hemförsäkring, även ha en bra villaförsäkring. En villaförsäkring ska täcka skador på byggnaden, t.ex. brandskador, skador vid inbrott, glasrutor som går sönder, … [Continue reading]

Viktigt att tänka på angående husbilsförsäkringar

husbil

Husbilsförsäkringar fungerar ungefär som vanliga bilförsäkringar. Det finns tre olika varianter. Trafikförsäkring, halvförsäkring (även kallat delkasko) och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den måste du … [Continue reading]

Viktigt att tänka på angående Släpvagnsförsäkring

slapvagn

Eftersom en släpvagn inte är ett motordrivet fordon behöver du inte ha trafikförsäkring för den. Om en olycka händer gäller trafikförsäkringen för fordonet som drar släpvagnen. Det dragande fordonets eventuella halv- eller … [Continue reading]

Viktiga saker att tänka på angående Skoterförsäkringar

skoter1

Trafikförsäkring Eftersom en skoter är ett motordrivet fordon måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker skador du orsakar på andra trafikanter, fordon eller föremål. Denna försäkring är obligatorisk enligt … [Continue reading]

Viktig information om husvagnsförsäkringar

hudvagn

Eftersom husvagnen inte är ett motordrivet fordon behöver den inte någon trafikförsäkring. Om olyckan är framme gäller trafikförsäkringen för det dragande fordonet, det vill säga bilen. Om du vill ha skydd för din husvagn måste du dock … [Continue reading]

Om motorcykelförsäkringar

mc

Eftersom din motorcykel är ett motordrivet fordon behöver du ha en obligatorisk trafikförsäkring. Den går att teckna hos alla försäkringsbolag och täcker skador du orsakat på andra trafikanter, fordon eller föremål. Den täcker dock inga … [Continue reading]

Viktig information om Lastbilsförsäkringar

Hur mycket en lastbilsförsäkring kostar och vad den täcker är helt beroende på vad det är för lastbil och vad du ska använda den till. Om du har lastbilen i ditt arbete eller använder den på fritiden spelar, till exempel, stor roll för … [Continue reading]

Viktig information om Olycksfallsförsäkringar

olycka

Det absolut tråkigaste som kan hända dig och din familj är att ni råkar ut för en olycka som drabbar er hälsa. När det väl händer är det viktigt att se till att det inte också drabbar familjens ekonomi. Med hjälp av en … [Continue reading]