Viktiga saker att tänka på angående Skoterförsäkringar

skoter1

Trafikförsäkring

Eftersom en skoter är ett motordrivet fordon måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker skador du orsakar på andra trafikanter, fordon eller föremål. Denna försäkring är obligatorisk enligt och alltså inget din skoter kan vara utan.

Halvförsäkring

Om du vill ha mer försäkringsskydd än det obligatoriska kan du skaffa en halvförsäkring. Den täcker, förutom allt trafikförsäkringen täcker, även skador som uppkommit på grund av brand eller skada. Det ingår även rättsskydd. Det innebär att om du hamnar i tvist, till exempel när du säljer din skoter, kan du få ersättning för dina advokatkostnader. Halvförsäkringen brukar även kallas för delkasko.

Helförsäkring

Om du inte nöjer dig med en halvförsäkring utan vill försäkra din kära skoter ytterligare kan du teckna en helförsäkring. I helförsäkringen ingår allt som ingår i halvförsäkringen plus vagnskadeförsäkring. Det innebär att du får ersättning för skador på själva skotern om skadorna uppkommit på grund av en olycka. Detta även om olyckan är orsakad av dig. Om du till exempel krockar med ett träd eller kör ner i ett dike får du ersättning av försäkringsbolaget.

Att tänka på

Transport av skotern

Många tror att en oförsäkrad skoter är skyddad av släpvagnens försäkring vid transport av skotern. Detta är fel. Om en olycka händer under transport av skotern är det skoterns försäkring som ska täcka eventuella reparationer på skotern. Om skotern inte har någon försäkring kan detta bli dyrt. Det här är extra viktigt och särskilt aktuellt när du köper en skoter. Kolla med den förra ägaren om skotern är försäkrad innan du lastar upp den på din släpvagn. För säkerhets skull kan du ringa och fråga ditt försäkringsbolag vad som gäller innan du hämtar skotern.

Typ av skoter påverkar priset

Precis som för alla motordrivna fordon påverkar märke och årsmodell premiens kostnad. Försäkringsbolagen har listor där märke, årsmodell och kostnad listas. Kolla med ditt försäkringsbolag vad det kostar att försäkra just din skoter.

Vill du läsa mer om skoterförsäkringar?

Relaterade blogginlägg