Viktigt att tänka på angående Släpvagnsförsäkring

slapvagnEftersom en släpvagn inte är ett motordrivet fordon behöver du inte ha trafikförsäkring för den. Om en olycka händer gäller trafikförsäkringen för fordonet som drar släpvagnen. Det dragande fordonets eventuella halv- eller helförsäkringar täcker dock inte släpvagnen. För det måste du teckna separata hel- eller halvförsäkringar.

Halvförsäkring täcker kostnader för skador som uppkommit av brand eller stöld. Det ingår även rättsskydd om du skulle hamna i tvist. Du kan alltså få ersättning för eventuella advokatkostnader.

Helförsäkringen täcker allt som halvförsäkringen täcker plus lite till. Det ingår en vagnskadeförsäkring. Det innebär att om vagnen är med om en olycka, även en som du själv har orsakat, så får du ersättning. Det här är väldigt bra att ha om du använder din släpvagn ofta. Om släpvagnen välter, du krockar med någon eller kör ner i diket får du ersättning. Försäkringen täcker även andra skador som kan uppstå på vagnen, till exempel om något välter över den.

Att tänka på gällande släpvagnsförsäkringar

Ersättning av lösöre

Kolla upp vilka nivåer som gäller för ersättning av lösöre. Om du har en helförsäkring kan du få viss ersättning för saker som blir stulna från släpvagnen. Om du till exempel har lastat den med något värdefullt. Denna ersättning brukar dock vara kraftigt begränsad. Kolla upp nivån innan du tecknar försäkringen. Om du ofta fraktar värdefulla saker kanske du ska tänka på att teckna en tilläggsförsäkring.

Lås vagnen

De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkänd låsanordning på släpvagnen. Vagnen måste också vara fastlåst i bilen när du lämnar den utan tillsyn. Ibland går det även att du låser fast den vid ett träd eller något annat fast föremål. Om du inte har gjort det när den blir stulen finns det risk för att du blir utan ersättning från försäkringsbolaget. Kolla upp med försäkringsbolaget vad som gäller innan du tecknar försäkringen.

Transport av andra fordon på släpvagn

Om du transporter ett fordon, till exempel en skoter, på din släpvagn måste det fordonet ha en egen försäkring. Om du är med i en olycka täcker inte släpvagnsförsäkring skador som uppstår på fordonet du fraktar.

Relaterade blogginlägg