Villahemförsäkring – Trygg-hansa

villa6Trygg-Hansa har en försäkring som fungerar ungefär som en vanlig villaförsäkring men de har valt att kalla den Villahemförsäkring, men frågan återstår. Vad är en villahemförsäkring? Och vad ingår i den?

En villahemförsäkring är som tidigare sagt som en villaförsäkring. Det vill säga att det fungerar som en vanlig hemförsäkring men försäkringen gäller också din tomt och skador som kan uppstå på ditt hus.

Ett bra exempel som Trygg-Hansa skriver på sin hemsida om villaförsäkringar:

Skillnaden vid exempelvis ett inbrott, är att den som hyr sin bostad inte behöver betala för den uppbrutna dörren, men det måste den som äger sin bostad. Då är det viktigt att ha en Villaförsäkring som täcker den kostnaden. Villaförsäkringen ersätter trasiga installationer, värmepumpar och oljepannor

Vad som ingår i Villahemförsäkring – Trygg-Hansa

  • Egendomsskydd – Om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din egendom, på huset eller tomten, får du ersättning för den ekonomiska förlust du gör.
  • Krisförsäkring – Om du drabbas av en kris, till exempel efter en svår brand i bostaden, kan du få möjlighet att träffa en psykolog. Vi hjälper dig att komma till rätt person och bekostar behandlingen.
  • Överfallsskydd – Om du blir utsatt för misshandel kan du få ersättning både för skador, eventuell invaliditet och för den kränkning du utsatts för.
  • Reseskydd – Försäkringen kan ge dig ersättning även för sånt som inträffar när du är på resa. Skyddet gäller i hela världen, under resans första 45 dagar.
  • Ansvarsförsäkring – Om du krävs på skadestånd för att du skadat någon eller någon annans egendom hjälper vi dig att utreda, förhandla och betalar eventuellt skadestånd.
  • Rättsskydd – Om du hamnar i rättstvist kan du få hjälp med advokatkostnaderna.

 

Relaterade blogginlägg